Sandeco Latest News

İç Cephe Boyası, tercih edilen boya çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. Sentetik bazlı boyalar ile su bazlı boyaların, performansları ve özellikleri bakımından farklılıkları söz konusudur. Su bazlı boyalarda nefes alma özelliği mevcuttur ancak sentetik bazlı boyalar için böyle bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte su bazlı boyalarda duvarda oluşan alakile etkisene oldukça dirençlidir.

İç Cephe Boyası

Sentetik boyalarda ise silinme direnci su bazlı boyalara kıyasla oldukça yüksektir. Fakat bu tarz boyaların sararma ihtimali mevcuttur. Su veya sentetik bazlı boya tercih edildikten sonra görüntü tercihi vuku bulacaktır. Bu durumda sentetik esaslı boyalar için mat, yarı mat ve parlak olarak karşımıza çıktığı gibi su bazlı boyalarda; mat ve yarı mat olarak karşımıza çıkmaktadır.

İç Cephe Boyası Nedir?

İç Cephe Boyası, renk için organik pigmentler içerir ve belli başlı organik pigmentler herhangi bir dış yüzey üzerine uygulandığı takdirde kaybolmaktadır. Belli başlı bir ortama ait katkıların olmaması, iç cephe boyaların dış cephede kullanılması oldukça fazla bir dezavantja sebep olmaktadır. İç cephe boyaları, en düşük uçucu organik maddeleri içermektedir. Bu organik maddelere latekste dahildir. Bu nedenle organik seviyesi oldukça düşük olan iç cephe boyalarını tercih etmeniz otomatik kalite artışı sağlayacaktır. İç cephe boyaları, su bazlı ve sentetik bazlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerine bağlı olarak kullanım alanlarında da değişiklik gösterirler. Bazı ortamlar da su bazlı boya kullanmak daha yararlı iken bazı ortamlarda ise sentetik bazlı boya tercih edilmektedir.

İç Cephe Boyası Nasıl Kullanılır?

İç Cephe Boyası yapmak için öncelikle iyi bir yol izlemeniz gerekmektedir. En başta yüzeyin hazırlanması gerekmektedir. Boyanacak yüzeyin üzerinde herhangi bir pürüz veya kusur var ise giderilmelidir. Boyanın yüzeye daha kolay uygulanması ve bağlanması için, yapılacak olan astarlama işlemi öncesinde yüzey kesinlikle sağlmalaştırılmalıdır. Yüzeyin her türlü yağ, kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir ve bu durumu kesinlikle ihmal etmeyin. Boyanacak olan yüzeyde gerekiyorsa zımpara ile homojen bir görüntü sağlanmalıdır. Zımpara tozları giderildikten sonra, astar uygulaması 2 kat olarak yapılmalıdır. Sonrasında iki astar arası macunlama işlemi gerçekleştirilir. Katlar arası en 3 veya 4 saat beklenmeli ve 24 saat sonra boya uygulamasına geçilmelidir.