Sandeco - Eşsiz Mekanlar

Sudur

UYGULAMA ALANLARI

Yapılarda su ve rutubet geçirimsizliği istenen beton, sıva, tuğla, çini, briket, gaz beton, oluklu ve oluksuz çatı kaplama levhaları, tahta ve teraslar ile yapılarda yatay ve düşey tüm yüzeylerde, pencere pervazları, damlalıklar, havuz, sarnıç, su depoları, kanallar vb. yerlerde kullanılabilir.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeye iyi yapışır.


- Uzun ömürlüdür.


- UV ışınlarına dayanıklıdır.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak olan yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlenmeli, var ise yüzey bozuklukları düzeltilmelidir.

Sandeco Surface

- SUDUR uygulaması üç kat olarak yapılır.
- İlk astar katı için SUDUR yaklaşık %50 su ile inceltilerek yüzeye uygulanır.
- İkinci kat için SUDUR %25 su ile üçüncü kat için ise %10-15 su ile inceltilerek yüzeye tatbik edilir.
- Katlar arasındaki bekleme süresi en az 6 saattir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak üç kat uygulama için;
Düşey Uygulama Sarfiyatı:
- 1 Litre ile 1,5-2,0 m²,
- 1 kg ile 1,0-1,5 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için malzeme sarfiyatı 500-660 ml ve 660-1000 gr’dır.
Yatay Uygulama Sarfiyatı:
- 1 Litre ile 0,90-1,35 m²,
- 1 kg ile 0,60-1,00 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için malzeme sarfiyatı 750-1100 ml ve 1000-1500 gr’dır.