Sünger Mala

Sünger Mala

Ekipman ve Renklendirme Sistemi

Polistiren Saplı
Orta Sıkı Süngerli